Keep It Simple, Stupid!

In de wereld van vormgeving en marketing wordt vaak gebruik gemaakt van het KISS principe. Hiermee wordt bedoeld dat een boodschap beter overkomt als er niet te veel wordt verteld en dit simpel qua ontwerp wordt gehouden.

Wat is KISS?

KISS is een Engelse afkorting en staat voor Keep it simple stupid!, maar wordt ook wel eens uitgelegd als Keep it short and simple. In het Nederlands zouden we ook kunnen zeggen: Minder is meer!

KISS komt uit de programmeurswereld. Bij ingewikkelde programma’s kon er nog wel eens foutjes en onvolkomenheden insluipen. Door het zo simpel mogelijk houden van de code kon dit zo veel mogelijk worden voorkomen.

Bij het KISS principe is de focus op de kern. Informatie buiten de kern om kunnen afleiden en zo gaat de goede intentie van een boodschap verloren.

In mijn ontwerpen probeer ik het KISS principe ook toe te passen. Het kern van de website is het belangrijkste. Een overdaad aan informatie komt de website niet ten goede en zal bezoekers afschrikken. Een kortere bondige tekst is veel krachtiger dan een ellelange zin.